top of page
chateau-de-bouillon-1358974091-1229989.j

Het oudste en interessantste overblijfsel van het feodale tijdperk in België. De oorsprong van de eerste vesting zou uit de 8ste eeuw dateren. Het bestaan ervan wordt bevestigd vanaf 988. Het kasteel is onlosmakelijk verbonden met Godfried van Bouillon, leider van de Eerste Kruistocht (1096) en Beschermer van het Heilige Graf. Het bouwwerk werd gebruikt voor militaire doeleinden tot 1830.

Didactische tentoonstelling over roofvogels gedurende het hele jaar en voorstellingen van 1 maart tot 11 november.

Schattenjacht : een spel vol raadsels aangepast aan de leeftijd van de kinderen laat hen spelenderwijs alle geheimen van het kasteel ontdekken (gids verplicht).

Avond bezoek : beleef het kasteel in het schemerlicht van een fakkel (gids verplicht).

http://www.bouillon-initiative.be/

Le plus ancien et le plus intéressant vestige de la féodalité en Belgique. Les origines des premières fortifications remonteraient au VIIIe siècle. Leur existence devient une certitude en 988. Il fut immortalisé par Godefroid, chef de la première croisade (1096) et Avoué du Saint-Sépulcre.
Le château fut occupé militairement jusqu'en 1830.

Exposition didactique sur les rapaces toute l'année et spectacles du 1er mars au 11 novembre inclus.

La Chasse aux écus : un jeu d'énigme adapté à l'âge des enfants leur fera découvrir tous les secrets du château de Bouillon (guide obligatoire).

Visite nocturne : laissez-vous impressionner par une balade illuminée par une torche (guide obligatoire).

http://www.bouillon-initiative.be/

bottom of page